Господин Президент, спряхте грешния закон

От двата закона, за които се говори изключително много последните седмици, президентът Радев наложи вето не върху опасния (както писахме вчера), а върху този, който е безполезен и безсмислен, но безопасен.

Става дума, за закона за т.нар. „тайни арести“ или задържането на лица до 48 часа и деца до 24 часа, уж без уведомяване на близките. Разбира се, колкото и патетично-трогателно да звучат всякакви удобни за опозицията (включително президента Радев) сравнения с Гестапо и НКВД, реалността е друга.

Какво всъщност въвежда изменението на НПК?

Изменението на НПК (наказателно-процесуалния кодекс, да не се бърка с НКП) предвижда възможността да се отложи уведомяването (чл.63, ал.10), ако е налице опасност от укриване, унищожение на доказателства, опасност за живота на трети лица. Това е преписване на директива 2013/48/ЕС на европейския парламент и съвета в частта си на член 3, алинея 6:

   6.  При изключителни обстоятелства и само в досъдебната фаза държавите членки могат да използват временна дерогация от прилагането на правата, предвидени в параграф 3, доколкото това е обосновано предвид конкретните обстоятелства по делото от една или повече от следните наложителни причини:

     а) при неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице;

     б) когато е наложително предприемането на незабавни действия от страна на разследващите органи, за да се предотврати сериозно възпрепятстване на наказателното производство.

Както и член 5, алинея 3 и 4

  3.   Държавите членки могат да използват временна дерогация от прилагането на правата по параграфи 1 и 2, когато това е обосновано предвид конкретните обстоятелства по делото от някоя от следните наложителни причини:

      а) когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице;

      б) когато е налице неотложна необходимост да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано.

   4.   Когато държавите членки използват временна дерогация от прилагането на правото по параграф 2, те гарантират, че за задържането на детето без неоправдано забавяне се уведомява отговорен за закрилата или благосъстоянието на децата орган.Защо това няма да доведе до „тайни арести“

Арест имат възможност да налагат МВР, прокуратурата и съдът. Промените в НПК НЕ засягат полицейския арест, както и постановленията на съда с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Единствените изменения са във връзка с т.нар. „прокурорско задържане“. То се прилага, когато лице е привлечено като обвиняем и прокуратурата е решила да го задържи за срок до 72 часа.

В новия текст, освен въвеждането на директивите за временна дерогация се изменя и „уведомление на семейството на задържания“ на „уведомление на поне едно, посочено от обвиняемия лице“, а при непълнолетните – Държавната агенция за закрила на детето

Текстът, който изглежда като апокалиптично въвеждане на „тайни арести“, който „забавя“ уведомлението е:

„неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би могло да бъде сериозно възпрепятствано“.

Както вече споменахме, тази разпоредба НЕ засяга арестите извършвани от МВР в срок от 24 часа, в които можете без никакъв проблем да уведомите не само семейството си, ами когото и да е било. Единственото приложение е ако в рамките на тези 24 часа или в последствие се изиска прокурорско задържане за срок от 72 часа. Това обаче може да стане само с мотивирано постановление от прокурора, което може да бъде обжалвано моментално пред съда. Необходимостта от такова постановление е именно, защото законът е написан изрично като „конкретно лице“, а не „когото и да е било“ – т.е. е необходимо да има реална възможност за посочените в закона опасности.Защо този закон е безполезен?

Когато сте привлечен като обвиняем вие имате право на адвокат, който  задължително участва в производството за задържане.

А той от своя страна има правото – точно така, познахте – да каже на абсолютно всички.

Т.е. както европейската директива (в тази си част) така и измененията в НПК са абсолютно безсмислени и упражнение  в безполезност. Но в крайна сметка – безопасни. Това може да ни отведе до други интересни теми, като например „на кого е нужно“, защо има хора, които се занимават с безполезни неща от нашите и европейските данъци, защото съветниците на президента, журналистите и най-вече самите законотворци не четат повече и т.н.

Така че, господин Президент – улучихте грешния закон – моля концентрирайте се върху измененията в ЗПКОНПИ. Те са проблемните.

В Топновини

Предишна

Следваща

Изпращане на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *