АЛПИЙСКА ФИРМА ПЛЕЙЕКСПО СА ТУРЦИ - ЛЪЖАТ ВИ!Организатори: Фирма ММК Консулт, Изписване на чужд език: MMC Consult Ltd.

ЕИК: 201672939

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност 20110818165328

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1799 район р-н Младост ж.к. Младост 2, - No -, бл. 205, вх. Б, ет. 3, ап. 20

Предмет на дейност: Маркетинг, социология, връзки с обществеността, икономически анализи и прогнози, управление на програми и проекти, туристически услуги, търговия на едро и дребно и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Управители: БОЖИДАР ДИМИТРОВ КОСТОВ